Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AFVAL ALGEMEEN 6
INTERNATIONAAL OPSLAG plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag 5
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN Politieke partijen en kernenergie. 1
PARLEMENT besluit, positie, diskussie in/van.... 3
RUSLAND land, opvolger van USSR en GOS 23
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 2
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 1
DENEMARKEN land in Europa 1
DUITSLAND Duitsland en voormalig West-Duitsland 1
ECONOMIE - ALGEMEEN relatie kernenergie en economie 2
ENERGIE Energie - algemeen 1
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 4
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 4
VEILIGHEID REACTOR 7
VERDRAGEN (Inter-)nationale verdragen 1
KAZACHSTAN land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 2
MINATOME Russisch ministerie van kernenergie 5
URANIUM MIJNBOUW milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. 2
URANIUM VOORRAAD & PRIJS ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen 1
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 1
JAPAN land in Azië 2
CONTRACTEN 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 5
AECL Atomic Energy Canada Ltd, Ottawa, Ontario 1
BELENE, BULGARIJE Belene, Bulgarije 1
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 7
BULGARIJE land in Europa, hoofdstad: Sofia 1
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 2
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 2
SAMENWERKING tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling 2