Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
*** 2
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 13
G7 / G8 Rijkste zeven landen + Rusland 4
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 31
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 25
KOSTEN VERGELIJKING in geld en/of uit winstoogmerk 9
OEKRAINE land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 15
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 35
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 7
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 12
FRANKRIJK Frankrijk 212
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 5
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 11
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 52
KOSTEN - ALGEMEEN kosten energie algemeen 6
OOSTENRIJK land in Europa 6
TEMELIN locatie 2 VVER reactoren, Tsjechië 2
TSJECHIE land in Europa, deel van vroegere Tsjechoslowakije 2
ECONOMIE - ALGEMEEN relatie kernenergie en economie 7
EDF Electricité de France, Paris 29
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 33
PRIVATISERING incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen 13
EMS Electromagnetische straling / veld 2
IMPORT ATOOMSTROOM im- en export atoomSTROOM ook internationaal 7
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 18
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 13
ITALIË land in Europa 3
OPINIE ALGEMEEN 20
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 6
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 23