Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 2
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 15
EDF Electricité de France, Paris 10
FRANKRIJK Frankrijk 43
GASREACTOREN gasgekoeld en geavanceerd 1
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 16
INES 4 IAEA-uitleg: accident mainly in installation 1
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 9
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 1
PRIVATISERING incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen 4
PWR Pressurized water reactor 4
SAINT LAURENT, FRANKRIJK locatie 4 reactoren (2 PWR & 2 gas-grafiet) 1
SOULAINES-DHUYS plaats afval opslag, Frankrijk; vervolg op het volle CSM 1
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 11
VEILIGHEID ALGEMEEN 9
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 6
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 2
BANDAZHEVSKY Wit-Russische politieke gevangene t/m '05 (onderz.gezondh.) 8
CESIUM alle isotopen 8
MENSENRECHTEN 3
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 1
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 17
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 11
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 4
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 1
AFVAL ALGEMEEN 1
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 9
CEA Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique 7
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 5
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 1