Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 58
FRANKRIJK Frankrijk 229
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 36
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 16
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 11
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 21
REPRESSIE bij processen, politieoptreden en in de gevangenis 11
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 25
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 10
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 83
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 78
CONFERENTIE incl. workshops 8
HOORZITTINGEN hoorzittingen via bijeenkomst én inspraak via internet 3
INTERNATIONAAL VERZET 15
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 7
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 37
RECENSIES over boeken, rapporten en films over kernenergie. 38
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 15
VS Verenigde Staten 26
BELANGENVERSTRENGELING tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie 14
CEA Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique 16
CESIUM alle isotopen 13
LOS ALAMOS, NM, USA Los Alamos, New Mexico, USA 3
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 52
PERSONEN algemene info m.b.t. personen 22
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 12
BANDAZHEVSKY Wit-Russische politieke gevangene t/m '05 (onderz.gezondh.) 13
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 39
MENSENRECHTEN 8
JODIUM 4