Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
GRANIET Ondergrondse opslag radioactief afval 5
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
VS Verenigde Staten 129
YUCCA MOUNTAIN VS; Nevada, ondergrondse afval opslagplaats 13
BROEIKASEFFECT Klimaatverandering 23
ENERGIEBELEID ALGEMEEN 30
ENERGIEBELEID KE energiebeleid kernenergie 43
REACTOREN ALGEMEEN 2
TECHNISCH ALGEMEEN 19
DOE - USA Department of Energy, ministerie van Energie 22
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN 8
INHERENT VEILIGE EN NIEUWE REACTOREN 'Inherent veilige' en nieuwe reactoren; waaronder BREST 20
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 80
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 9
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 17
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE 23
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 29
HOOG VERRIJKT U (HEU) brandstof proefreactoren en tevens geschikt voor k-wapens 10
KOSTEN - ALGEMEEN kosten energie algemeen 20
RUSLAND land, opvolger van USSR en GOS 44
TRANSPORT-NIET AFVAL transport anders dan afval 2
URANIUM VOORRAAD & PRIJS ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen 58
USEC United States Enrichment Corporation 6
VERDRAGEN (Inter-)nationale verdragen 14
FRAMATOME Framatome, Courbevoie 4
EPA Environmental Protection Agency, USA 1
LAGE STRALING DOSIS 3
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 46
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 34
NASA - USA VS: nationale luchtvaart organisatie 2