Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ENERGIE Energie - algemeen 5
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 5
NEDERLAND land in Europa 66
PNEM Provinciale Noordbrantse Electriciteits maatschappij 5
BELGIË land, Hoofdstad Brussel 46
DOEL, BELGIË locatie, Belgie 10
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 4
SPLIJTSTOFWISSELING Jaarlijks verwisseling van splijtstof 3
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 36
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 5
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 7
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 2
OPSTARTEN in gebruik nemen 3
PWR Pressurized water reactor 1
BORSSELE locatie van 1 PWR reactor, Nederland 10
ONDERHOUD EN REPARATIE stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud 1
PZEM Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij 3
KLEI (onderzoek naar) opslagkernafval in klei 4
MOL België, afvalopslag. Zie EUROCHEMIC voor oude opwerkingsfabriek 17
BELANG MONDIAAL belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) 2
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 1
OPINIE ALGEMEEN 8
ENERGIEBELEID KE energiebeleid kernenergie 13
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE Ook voor installaties en nieuwe afval locaties 13
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 8
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 18
INTERCOM Intercom, filiaal van Tractebel 2
SAMENWERKING tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling 5
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 3
POLITIEK beleid op het gebied van kernenergie 1