Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
MENSENRECHTEN 2
RADIOACTIEF VOEDSEL Ook radioactief besmette dieren en planten 3
REPRESSIE bij processen, politieoptreden en in de gevangenis 5
SOCIALE ASPECTEN waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn. 3
MORATORIUM 1
IRAN Land in het Midden-Oosten 1
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMEN KE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS 2
MUF: MAT. UNACCOUNTED FOR vermist materiaal, (nog) onbekend waardoor (safeguard term) 1
NAMIBIE land in Afrika 1
OOST EUROPA alléén als geen aparte landen genoemd zijn (vanaf 7/5/04) 1
XSTRATA Xstrata plc 1
TENTOONSTELLING Musea, ed. 1
CEPN EU-org. met 4 leden: EDF, Areva, CEA en IRSN 2
RAMPENPLANNEN 1
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 2
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 1
AFVAL ALGEMEEN 12
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 6
NAGRA Zwitserland: organisatie verantwoordelijk voor opslag radioactief afval 7
OPINIEPEILINGEN Peilingen 8
WELLENBERG Zwitserse locatie voor lava/mava afval opslag 2
POLITIEK beleid op het gebied van kernenergie 2
BNFL British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 1
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 4
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 1
PLUTONIUM OPSLAG 2
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 1
THORP deel van opwerkingsfabriek Sellafield GB 1
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 2
ECONOMIE - ALGEMEEN relatie kernenergie en economie 4