Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
MENSENRECHTEN2
RADIOACTIEF VOEDSELOok radioactief besmette dieren en planten3
REPRESSIEbij processen, politieoptreden en in de gevangenis5
SOCIALE ASPECTENwaaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn.3
MORATORIUM1
IRANLand in het Midden-Oosten1
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMENKE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS2
MUF: MAT. UNACCOUNTED FORvermist materiaal, (nog) onbekend waardoor (safeguard term)1
NAMIBIEland in Afrika1
OOST EUROPAalléén als geen aparte landen genoemd zijn (vanaf 7/5/04)1
XSTRATAXstrata plc1
TENTOONSTELLINGMusea, ed.1
CEPNEU-org. met 4 leden: EDF, Areva, CEA en IRSN2
RAMPENPLANNEN1
LOZINGEN WATERradioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater2
SLUITENdefinitief sluiten van een nucleaire installatie1
AFVAL ALGEMEEN12
LOBBY BEDRIJVENAlgemeen - over meerdere bedrijven6
NAGRAZwitserland: organisatie verantwoordelijk voor opslag radioactief afval7
OPINIEPEILINGENPeilingen8
WELLENBERGZwitserse locatie voor lava/mava afval opslag2
POLITIEKbeleid op het gebied van kernenergie2
BNFLBritish Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 1
GROOT BRITANNIËGroot Brittannië en Noord Ierland4
LA HAGUE, FRANKRIJKopwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij1
PLUTONIUM OPSLAG2
SELLAFIELDlocatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG1
THORPdeel van opwerkingsfabriek Sellafield GB1
VOEDSELBESTRALINGVoedselbestraling2
ECONOMIE - ALGEMEENrelatie kernenergie en economie4