Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AFVAL ALGEMEEN 7
ELEKTRICITEITSPRIJS 4
KERNFUSIE 2
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 6
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 1
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 2
URANIUM ALGEMEEN technies: isotopen, toxiciteit, etc 3
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (voorheen RCN) 1
HOGE FLUX reactor type 1
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 1
KERNFYSISCHE DIENST nucleaire authoriteit, 's-Gravenhage 1
SPLIJTSTOFWISSELING Jaarlijks verwisseling van splijtstof 1
VEILIGHEID-ONDERZOEK 1
VERGUNNINGEN 1
VROM-INSPECTIE Instituut voor stralingmetingen 1
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 1
BELANG MONDIAAL belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) 3
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 4
NEDERLAND land in Europa 12
OESO (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment 1
OPINIE ALGEMEEN 9
URANIUM VOORRAAD & PRIJS ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen 6
KERNENERGIE heel algemeen 1
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG (ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S) 1
BELGIË land, Hoofdstad Brussel 1
BELGOPROCESS 1
COVRA Ned: Centrale Organisatie voor Radioactief Afval 1
KAART geografische kaart met locaties en/of routes transporten 1
KLEI (onderzoek naar) opslagkernafval in klei 1
NIRAS Belgie: Nationale Instelling voor RA afval en Splijtstoffen 1