Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ADRESSEN artikel of lijst met adressen 1
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 1
CEA Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique 1
MARCOULE, FRANKRIJK Marcoule, Frankrijk 1
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 1
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 3
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 2
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 4
SUPERPHENIX locatie 1200MW FBR in Malville, Frankrijk 1
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 1
BELGIË land, Hoofdstad Brussel 5
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 6
DUITSLAND Duitsland en voormalig West-Duitsland 4
JAPAN land in Azië 4
CONTRACTEN 1
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 1
NEDERLAND land in Europa 1
OPWERKING 9
ZWITSERLAND land in Europa 3
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 1
ANDRA Frankrijk, verantwoordelijk voor opslag radioactief afval 1
HOORZITTINGEN hoorzittingen via bijeenkomst én inspraak via internet 1
LOZINGEN onderverdelen in lucht, land of water 1
KAART geografische kaart met locaties en/of routes transporten 1
CHINA land in Azië 2
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 2
PLUTONIUM OPSLAG 1
RUSLAND land, opvolger van USSR en GOS 3
VS Verenigde Staten 2
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 1