Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
RADIOACTIEF VOEDSELOok radioactief besmette dieren en planten5
VOEDSELADDITIEVENbeschermt tegen radioact.; bevordert uitscheiding radioact.3
TECHNETIUMTechnetium2
TRANSPORT-NIET AFVALtransport anders dan afval1
VERSNELLERdeeltjesversnellers1
VERSPREIDING RAD.MAT.MANIER WAAROP radioactief materiaal zich verspreidt1
COGEMACogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)2
JUSTITIEELE FOUTEN1
ONDERWIJSivm kernenergie natuurlijk1
TENTOONSTELLINGMusea, ed.1
MILIEUGROEPENgeen specifiek AKB (anders bij AKB)3
OPINIEPEILINGENPeilingen1
URANIUM ALGEMEENtechnies: isotopen, toxiciteit, etc2
VERVUILINGgezondheidaspecten a.g.v. vervuiling1
SCHOONMAAK LOCATIESRemediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)1
RADONRadon2
AMERICIUMAlle isotopen1
CESIUMalle isotopen6
FOEFriends of the Earth, int. milieu-organisatie (1969- )1
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMENKE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS2
MILITAIRE TOEPASSING2
PLUTONIUMmilieu, gebruik, productie, discussie over transuranen1
EURATOMEU-verdrag incl. alles wat erbij hoort3
EXPORTimport én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)1
OEKRAINEland (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)2
WETGEVINGinternationale (of nationale) wetgeving over kernenergie7
GOMEL, WIT-RUSLANDplaats research inst.: oorspr. Bandazhevski;later meer lobby2
REPRESSIEbij processen, politieoptreden en in de gevangenis5
FINANCIERINGzijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens6
IPSNInstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire; nu: IRSN (Fr)4