Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
LOCATIE-KEUZE PROCEDUREinspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!)1
AFVAL DROGE INTERIMdroge opslag1
FUKUSHIMA DAIICHIFukushima I nrs. 1 t/m 6; Japan1
JAPANland in Azië10
KLEINENSIELDuitsland: mogelijke locatie kernafval opslag1
SLUITENdefinitief sluiten van een nucleaire installatie16
UNTERWESER, DUITSL.locatie 1 PWR reactor8
SEMIPALATINSKlocatie kernproeven, Kazachstan, USSR2
STRALINGS EXPERIMENTENop mens en dier4
WISMUTWismut SDAG, uraniummijnbouwbedrijf in Oost Duitsland1
VERZEKERINGEN1
ELEKTRICITEITSPRIJS 3
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE3
LOBBY CAMPAGNESPro-nucleaire campagnes3
URANIUM ALGEMEENtechnies: isotopen, toxiciteit, etc12
EXPORTimport én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)15
RADIOACTIEF MEETNET3
VEILIGHEID ALGEMEEN27
URENCO1
BOUW VAN KERNCENTRALE(installaties) internationaal + Nederland25
GORLEBEN, DUITSLANDafval opslag castor en zoutkoepels. Geen Sch. Konrad en PKA26
POLITIEKbeleid op het gebied van kernenergie3
TRANSPORTEN NUCL. ALG.Nucleaire transporten algemeen4
TRITIUMincl. OBT(organically-bound tritium)2
TSJERNOBYL4 reactoren in Oekraine8
VERVUILINGgezondheidaspecten a.g.v. vervuiling1
MOCHOVCE, SLOWAKIJElocatie 4 VVER reactoren1
SLOWAKIJEland, vroeger deel van Tsjechoslowakije1
VEILIGHEID REACTOR50
EBRDEuropean Bank for Reconstruction & Development London1