Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VITRIFICATION 1
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 1
BESMETTING Radioactieve besmetting 4
GEZONDHEID WERK arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal 3
STRALING NORMEN 5
OPINIE ALGEMEEN 2
IEER Institute for Energy and Environmental Research (US) 1
PERSONEELSBELEID bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder 1
VEILIGHEID-ONDERZOEK 1
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 1
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 2
RWMAC Radioactive Waste Advisory Committee, UK 1
CONFERENTIE incl. workshops 1
LAGE STRALING DOSIS 2
DEVONPORT mogelijke locatie voor afval onderzeeërs (GB, bij Plymouth) 1
EURATOM EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort 1
SCHEPEN/ONDERZEEËRS aangedreven door kernreactoren 1
EUROPA Werelddeel 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 1
JUSTITIE ALGEMEEN 1
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 1
DRINKWATER grondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater 1
LLNL Lawrence Livermore National Laboratories, Ca., USA 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
RADIOACTIEF VOEDSEL Ook radioactief besmette dieren en planten 1
BROOKHAVEN-BNL Brookhaven National Laboratry 2
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 2
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 9
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 31
KERNWAPENS kernwapens algemeen 4