Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ROMAN Fictie + Non fictie 1
AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAG alleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04) 7
LUXEMBURG Land in Europa 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 8
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 14
INTERNATIONAAL OPSLAG plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag 3
E-ON Duits electriciteits producent, eigenaar kerncentrales 2
REACTOREN ALGEMEEN 2
NPV nucleair non-proliferatie verdrag (internationaal) 2
ISRAEL Land in het Midden-Oosten 8
VANUNU wetenschapper die in 1986 gegevens over Dimona bekend maakte 5
MARSHALL ISLANDS o.a. Bikini testgebied VS, mogelijke afval locatie 1
OVERNAME Fusie en/of overname elec. bedrijven en kerncentrales 2
BIBLIS, DUITSLAND locatie 2 PWR reactoren 9
RADIOACTIEF MEETNET 2
GREENPEACE 10
BRANDSTOF FABRICAGE Ook leveringen aan centrales 3
RWE NUKEM nucleair bedrijf (UK); met name ontmanteling 1
URANIUM VOORRAAD & PRIJS ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen 14
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 16
OOST-DUITSLAND voormalige DDR 1
ENEA Italië: Ente Nazionale per l'energia Atomica 1
PERSONEN algemene info m.b.t. personen 7
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE 1
KAART geografische kaart met locaties en/of routes transporten 13
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE Ook voor installaties en nieuwe afval locaties 13
AMERIKA werelddeel, voor land zie: VS 1
AZIË werelddeel 1
BURE Locatie (onderzoekslaboratorium) afvalopslag: Frankrijk 2
CATTENOM,FRANKRIJK Cattenom,Frankrijk 4