Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 58
FRANKRIJK Frankrijk 229
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 36
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 16
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 11
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 21
REPRESSIE bij processen, politieoptreden en in de gevangenis 11
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 25
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 10
NOORWEGEN land in Europa 2
ZWEDEN land in Europa 2
VITRIFICATION 1
ECONOMIE - ALGEMEEN relatie kernenergie en economie 14
GAMMASTER BV Gammaster BV, Ede 1
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN industriële toepassingen radio-actieve bronnen 3
KOBALT alle isotopen 2
RAMPENPLANNEN 9
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 5
DRINKWATER grondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater 6
RADIOACTIEF SCHROOT besmet metaal, vondsten en (discussie) hergebruik 5
INHEEMSE VOLKEN inheemse volken 1
IRSN, FRANKRIJK Frans staatsonderzoeksbureau (franse deel van) IPSN 6
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 8
TSJERNOBYL 4 reactoren in Oekraine 1
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 23
WHO World Health Organisation, Verenigde Naties 5
ITALIË land in Europa 2
SPANJE land in Europa 4
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 11
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 13