Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
LATINA, ITALIË Latina, Italië 2
LEVENSDUURVERLENGING Levens duur verlenging van reactoren 1
LLRC Low Level Radiation Campaign: AKB groep in UK 1
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 14
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 7
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 6
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE Ook voor installaties en nieuwe afval locaties 7
LOZINGEN onderverdelen in lucht, land of water 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 1
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 4
MAGNOX type reactor, vooral GB 30
MAGNOX ELECTRIC bedr.(GB) om Magnox te beheeren; dochter BNFL; ontstaan '96 1
MAKI, JAPAN Maki, Japan 1
METHODEN AFVALOPSLAG 3
MIHAMA, JAPAN Mihama, Japan 1
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 2
MILITAIRE TOEPASSING 1
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 4
MUTATIES Als gevolg van straling 3
NDA Nuclear Decomissioning Authority (aansprakelijk in GB) 27
NII Nuclear Installations Inspectorate (UK) 4
NII: NUCLEAR INSTALLATIONS INSPECTORATE. GB: nucleaire autoriteit 5
NIREX Gr-Brittannie: verantw. voor RA afval; voorloper CoRWM 1
NIRS Nuclear Information and Resource Service 1
NRC VS: Nuclear Regulatory Commission 2
NRPB UK: National Radiological Protection Board 1
OEKRAINE land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 5
OLDBURY, GB Oldbury, GB 1
OMKOPING Omkoopschandaal. 1
ONDERHOUD EN REPARATIE stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud 6