Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
EDF Electricité de France, Paris 32
EPR European pressurized water reactor 28
EUROPEISERING Europeisering energie en atoomindustrie. 2
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 13
BELGIË land, Hoofdstad Brussel 3
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 3
CHOOZ, FRANKRIJK Chooz, Frankrijk 1
GESCHIEDENIS KERNENERGIE ook installaties, landen enzo 4
OPINIEPEILINGEN Peilingen 6
PERS 7
REPRESSIE bij processen, politieoptreden en in de gevangenis 10
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 47
BRANDSTOF FABRICAGE Ook leveringen aan centrales 6
CADARACHE, FRANKRIJK Cadarache; Rapsodie, Frankrijk 7
DSIN Direction de la Sécurité des Installations Nucléaires (Fr) 1
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 12
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 8
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 11
PLUTONIUM OPSLAG 1
RESEARCH INSTITUTEN 26
WISE World Information Service on Energy (later incl. NIRS) 6
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 24
IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire; nu: IRSN (Fr) 8
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 46
CESIUM alle isotopen 20
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 22
JODIUM 10
SCPRI Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionis. 5
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 18
ANDRA Frankrijk, verantwoordelijk voor opslag radioactief afval 15