Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
PERSONEN algemene info m.b.t. personen 6
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 65
RADON Radon 13
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene 21
CORA Commissie Opslag Radioactief Afval, opvolger OPLA, 1994 1
KLEI (onderzoek naar) opslagkernafval in klei 1
ROOKMELDERS met radioactief materiaal 3
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 9
EBRD European Bank for Reconstruction & Development London 1
SARCOPHAAG sarcophaag om Tsjernobyl reactor 4 1
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 1
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 1
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 1
PROLIFERATIE verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis 1