Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AANSPRAKELIJKHEIDWetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken1
ACTIESActies m.b.t.kernenergie.64
AEA TECHNOLOGYdochter UKAEA gespecialiseerd op engineering1
AFRIKA (WERELDDEEL)1
AFVAL ALGEMEEN18
AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAGalleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04)1
AFVAL TRANSPORT14
AHAUS, DUITSLANDlocatie tussenopslag hoogradioactief afval (BEZ)6
AKBAntikernenergie-beweging en milieuorganisaties50
AKKUYU, TURKIJElocatie mogelijke kerncentrale (aan Middellandse Zee)1
ALDERMASTONlocatie GB, produktie kernwapens3
ANZUSSsamenwerkingsverband Australië/Nieuw-Zeeland en omgeving1
AUSTRALIËland, hoofdstad Canberra12
AZIËwerelddeel1
BASISDEMOKRATIE& BASISGROEPEN: theorie en praktijk in AKB1
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIEBelang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)1
BELANG MONDIAALbelang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)2
BELGIËland, Hoofdstad Brussel1
BESMETTINGRadioactieve besmetting4
BNFLBritish Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 6
BODEM VERVUILINGinhoud van dit trefwoord gaat naar Lozingen-bodem1
BORSSELElocatie van 1 PWR reactor, Nederland1
BOUW VAN KERNCENTRALE(installaties) internationaal + Nederland6
BROKDORF, DUITSLANDBrokdorf, Duitsland2
BULGARIJEland in Europa, hoofdstad: Sofia1
CANADAland in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa2
CARIBISCHE ZEEde zee zelf; aparte termen voor eilanden erin aanmaken1
CASSINIsateliet met plutonium-batterij4
CENSUURinclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie5
CHINAland in Azië4