Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AANSPRAKELIJKHEIDWetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken10
ACTIESActies m.b.t.kernenergie.78
ACTINIDENverbranden en onderzoek actiniden3
AECUS Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975)1
AERB, INDIAAtomic Energy Regulatory Board, India1
AFGHANISTANland in Azië1
AFVAL ALGEMEEN51
AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAGalleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04)3
AFVAL ON SITE STORAGENatte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie6
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG(ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S)14
AFVAL TRANSPORT4
AKBAntikernenergie-beweging en milieuorganisaties83
ALGERIJELand, hoofdstad: Algiers1
AMERICIUMAlle isotopen1
ANDRAFrankrijk, verantwoordelijk voor opslag radioactief afval11
ANNULERINGENstop zetten bouwprogramma/planning2
ARAKIran: Nuclear Research Reactor (IR-40), Arak, central Iran1
AREVA GROUPThe Areva Group, Frans nucl. bedrijf uit Cogema en Framatome25
ASNAutorité de Sûreté Nucléaire Française5
ASSE, DUITSLANDlocatie afvalopslag & research2
ATOOMSTAATberoepsverbod, druk om ontslag te nemen, censuur1
ATOOMTERRORISMEoa dirty bomb27
AUSTRALIËland, hoofdstad Canberra1
BANDAZHEVSKYWit-Russische politieke gevangene t/m '05 (onderz.gezondh.)13
BATAILLEFranse wet; eist evaluatierapport in 2006 voor eindopslag2
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIEBelang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)13
BELANG MONDIAALbelang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)3
BELANGENVERSTRENGELINGtussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie14
BELGIËland, Hoofdstad Brussel4
BELLEVILLE, FRANKR.Belleville, Frankrijk3