de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.2.10/48EnergieboekjeRoel van Duyn 1972
1.01.2.10/42Het milieuboekjeBram vd Lek 1973
1.01.2.10/30Kernenergie in de toverbal april 1977
1.01.2.10/18 De Anti AtoombewegingGottfried Mergner september 1977
1.01.2.10/01 Anti Kernenergie Beweging in Nederlandvd Broek, Meijnen december 1977
1.01.2.10/31 Kernenergie rapport Oost-GelderlandEnergie Komitee Oost-Gelderland EKOG april 1978
1.01.2.10/02Diskussiestuk aktievormen AKBBenno, Barbel 1979
1.01.2.10/03 Ontstaan en ontwikkeling van de anti-kernenergie bewegingW.Combrink, J.Hontelez april 1979
1.01.2.10/24 De Antikernenergiebeweging, een beweging tegen Kernenergie?T.Spit, D.van Sas juli 1979
1.01.2.10/41Rijn Schelde Instituut: Vijf jaar tegenstroomRijn Schelde Instituut 1980
1.01.2.10/04Verslag Anti-Kernenergie ideeendagBAN, WESP februari 1980
1.01.2.10/06 Vrij aan de kettingMarriet, Allard, Kees maart 1980
1.01.2.10/05 Dodewaard gaat Dicht! Voorstel om over te gaan tot een terreinbezettingGelderse Stroomgroepen april 1980
1.01.2.10/25Rijn Schelde Instituut. jaarverslag '79Rijn Schelde Instituut mei 1980
1.01.2.10/34 De Atoomlobby in het moeras der anti'sWil Ronken, Rob ter Borgt juni 1980
1.01.2.10/27Vrouwen tegen kernenergievrouwen tegen kernenergie september 1980
1.01.2.10/20 Liever zonneschijn morgen dan radio-actieve zorgenWerkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen 1981
1.01.2.10/21Basisdemokratie- verslag van een diskussie-weekeindeRuud, Willem, Wilma... 1981
1.01.2.10/09 Kernenergie als maatschappelijke splijtstof. Een analyse van een protestbewegingE.Abma, H.P.M.Jägers, G.J. van Kempen 1981
1.01.2.10/22 Vrouwen tegen kernenergieVrouwen Tegen Kernenergie 1981
1.01.2.10/19 Breek Atoomketen Nederland Het AktiemodelBAN februari 1981
1.01.2.10/3650+ tegen Kerngeweld50+ tegen Kerngeweld november 1981
1.01.2.10/37 Dodewaard gaat dicht. Winteroffensief 82Stroomgroep Nijmegen januari 1982
1.01.2.10/07 Basisdemokratie, een overlijdensbericht....?Gera, Barry, Ruud april 1982
1.01.2.10/08 Diskussiekamp AKB AmelisweerdAfval mei 1982
1.01.2.10/38 Na Dodewaard september ’81 ’n diskussie bijdrage voor AmelisweerdNijmeegs basisgroepen overleg mei 1982
1.01.2.10/33 Splijting, deeltjes & deelbewegingen. Over het kernenergiekonflikt, buitenparlementaire politiek en vrouwen in antikernenergiebewegingKaisa Kuitert 1983
1.01.2.10/10Basisgroepen en aktie voeren tegen kerngeweldHarry mei 1984
1.01.2.10/23Energie in BewegingM.Kerkhof, P.den Boer juli 1984
1.01.2.10/47 de anti-kernenergiebeweging, klaar voor de nieuwe strijd?J.Hontelez augustus 1984