de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.15/16 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS augustus 2018
1.01.4.15/15 Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest mei 2018
1.01.4.30/75 Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.4.30/76 An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie april 2018
1.01.4.30/74 Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA januari 2018
1.01.4.30/72 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/73 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.10/30 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M oktober 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS juni 2017
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission mei 2017
1.01.4.30/71 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.4.10/21 Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)H.Damveld december 2016
1.01.4.10/28Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oudH.Damveld juni 2016
1.01.4.15/10 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M juni 2016
1.01.4.15/11 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS mei 2016
1.01.4.30/70 Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.15/09 Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS december 2015
1.01.4.15/08 Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER november 2015
1.01.4.15/07 ‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Laka, D.Meijers november 2015
1.01.4.10/27 Enable participation. A vision on public participation in decision-making on long-term radioactive waste managementRathenau Instituut oktober 2015
1.01.4.15/06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M september 2015
1.01.4.10/29 Kernafval in Nederland. Een ethisch-juridische benadering van het kernafvalbeleid in NederlandLennart Jansen juli 2015
1.01.4.30/62 Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën maart 2015
1.01.4.30/61 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka februari 2015
1.01.4.10/26 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fifth review conference May 2015Min. EZ oktober 2014
1.01.4.15/14 Inventaris radioactief afval in NederlandCOVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers september 2014
1.01.4.30/57 Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld juli 2014
1.01.4.15/05 Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveauCommissie MER april 2014
1.01.4.30/60 OPERA. Geological and geohydrological characterization of the Boom clay and its overburdenTNO, GJ.Vis, JM.Verweij februari 2014
1.01.4.15/04 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis september 2013