de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.21/04Ondergrondse berging van onverwerkbaar afvalMin. VROM december 1991
1.01.4.21/10Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afvalCommissie MER 1988
1.01.4.21/09Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afvalCommissie MER 1986
1.01.4.21/08Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afvalMin. VROM november 1985
1.01.4.21/03Advies over mogelijke lokaties voor opslag van radioactief afvalLOFRA oktober 1985
1.01.4.21/12Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken juli 1985
1.01.4.21/11Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afvalCommissie MER mei 1985
1.01.4.21/07Interimadvies over mogelijke lokaties voor de opslag van radioactief afvalLOFRA april 1985
1.01.4.21/02Lokatiekeuze opslagfaciliteit radiactief-afvalLOFRA maart 1985
1.01.4.21/06Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafvalMINSK juni 1984
1.01.4.21/01Vragen over OPLA, MINSK2e Kamer 1984
1.01.4.21/05Controversezitting verwerking en opbergen van radioactief afvalStuurgroep BMD oktober 1982
1.01.4.21/13Interimopslag radioaktief afval Zijpe/Velsen

Zie ook Adder:
  • LOFRA Locatiekeuze Opslagfaciliteit Radioactief Afval