de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/43Geheim dossier proefboringenXeno juni 1977
1.01.4.30/03Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving oktober 1978
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, ivm eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenWaterleidingmaatsch. "Drenthe" 1976
1.01.4.30/25Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in NederlandVan Hattum Blankevoort april 1986
1.01.4.30/52 Nuclear waste storage in the Netherlands: A case study of North FrieslandUniversiteit van Amsterdam, I.Kinderman juni 2011
1.01.4.30/31Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente september 1992
1.01.4.30/60 OPERA. Geological and geohydrological characterization of the Boom clay and its overburdenTNO, GJ.Vis, JM.Verweij februari 2014
1.01.4.30/70 Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.30/47 De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan augustus 2003
1.01.4.30/18 Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace april 1994
1.01.4.30/36 Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst november 1993
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man februari 1991
1.01.4.30/49Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. november 2006
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen augustus 1983
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/46Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft 1991
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ juni 1984
1.01.4.30/26 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ maart 1987
1.01.4.30/07 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA februari 1986
1.01.4.30/12Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2OPLA mei 1989
1.01.4.30/19Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1.OPLA september 1993
1.01.4.30/20Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1.OPLA september 1993
1.01.4.30/37Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1OPLA mei 1989
1.01.4.30/38Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1OPLA mei 1989
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM november 1991
1.01.4.30/08 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM september 1987
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM april 1993
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM april 1993