de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/32Aardbevingen in Noord-Nederland.M.vd Sluis maart 1988
1.01.4.30/11Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afvalCommissie MER februari 1988
1.01.4.30/42Aspekten van de opslag van radioaktief afval.K.Nienhuys september 1978
1.01.4.30/08 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM september 1987
1.01.4.30/31Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente september 1992
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie oktober 1978
1.01.4.30/69 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ mei 2000
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz september 1977
1.01.4.30/33De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the NetherlandsM.vd Sluis december 1992
1.01.4.30/47 De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan augustus 2003
1.01.4.30/53 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN februari 1999
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/70 Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.30/75 Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.4.30/57 Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld juli 2014
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, ivm eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenWaterleidingmaatsch. "Drenthe" 1976
1.01.4.30/36 Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst november 1993
1.01.4.30/62 Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën maart 2015
1.01.4.30/34Friese en Drentse caprock-explosies. Supplement bij De dreunen onder Texel en FrieslandM.vd Sluis 1993
1.01.4.30/43Geheim dossier proefboringenXeno juni 1977
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma maart 1976
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man februari 1991
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM november 1991
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM april 1993
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM april 1993
1.01.4.30/50 Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag radioactief afval 1976-2010H.Damveld februari 2010
1.01.4.30/18 Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace april 1994
1.01.4.30/51 Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt ZoutkoepeloverlegH.Damveld, Zoutkoepeloverleg september 2009
1.01.4.30/49Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. november 2006