de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/33De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the NetherlandsM.vd Sluis december 1992
1.01.4.30/31Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente september 1992
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM november 1991
1.01.4.30/30Opberging van afval in diepe ondergrond?Min. VROM september 1991
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man februari 1991
1.01.4.30/46Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft 1991
1.01.4.30/12Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2OPLA mei 1989
1.01.4.30/37Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1OPLA mei 1989
1.01.4.30/38Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1OPLA mei 1989
1.01.4.30/02Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afvalGS Gelderland maart 1988
1.01.4.30/32Aardbevingen in Noord-Nederland.M.vd Sluis maart 1988
1.01.4.30/11Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afvalCommissie MER februari 1988
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/08 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM september 1987
1.01.4.30/26 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ maart 1987
1.01.4.30/25Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in NederlandVan Hattum Blankevoort april 1986
1.01.4.30/07 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA februari 1986
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ juni 1984
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen augustus 1983
1.01.4.30/48The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final ReportEuropean Union, Hamstra, Verkerk 1981
1.01.4.30/22 Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie april 1979
1.01.4.30/03Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving oktober 1978
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie oktober 1978
1.01.4.30/42Aspekten van de opslag van radioaktief afval.K.Nienhuys september 1978
1.01.4.30/15Notities over kernafvalH.Damveld. K.Nienhuys augustus 1978
1.01.4.30/24Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper maart 1978
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz september 1977
1.01.4.30/43Geheim dossier proefboringenXeno juni 1977
1.01.4.30/16tegen lozing atoomafval en westduits atoomgevaarCPN november 1976