de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.40/13Overeenkomst tussen Nederland en Frankrijk inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementenMin. Buitenlandse Zaken juni 2012
1.01.4.40/12Overeenkomst tussen Nederland en Frankrijk houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementenTractatenblad februari 2009
1.01.4.40/11Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstofR.Jansma, R.Schram, NRG april 2005
1.01.4.40/10Extension of Dutch Reprocessing. Upholding the Plutonium Industry on Dutch Society’s Expenses?WISE Paris, X.Coeytaux, Y.Marignac juni 2004
1.01.4.40/08Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentralesNRG, Konings, Dodd maart 1999
1.01.4.40/09Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De BijlagenNRG, Konings, Dodd maart 1999
1.01.4.40/14Plutonium Investigation. Dossier on The NetherlandsWISE Paris februari 1999
1.01.4.40/07Opwerkingscontracten, Handelingen in de Tweede Kamer2e Kamer maart 1998
1.01.4.40/06The Dutch Plutonium Dead EndM.Pavageau, Mycle Schneider, WISE Paris oktober 1997
1.01.4.40/05Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaalMin. EZ, ECN juni 1997
1.01.4.40/04Opwerking van Nederlandse splijtstof. Een analyseDodd, Harry, J.L.Kloosterman mei 1997
1.01.4.40/03Interviews over opwerking en hergebruik van plutoniumD.Pantsers, Greenpeace 1997
1.01.4.40/02Het einde van de plutoniumdroom. Afrekenen met opwerkingGreenpeace oktober 1996
1.01.4.40/01Opwerken, of direct opslaan? Onderzoek aspecten opwerking, cq directe opslag brandstofstaven DodewaardIVEM, RU Groningen, H.Damveld, HAJ.Mulder, W.Biessot december 1991