de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.7.10/87Energie-Nederland. Financial and Economic impact of a changing energy marketPriceWaterhouseCoopers, IPA maart 2013
1.01.7.10/85Sustainability in the Dutch Power Sector: Fact Sheet Series – 2009 UpdateSOMO, J.Wilde-Ramsing november 2009
1.01.7.10/86Duurzame electriciteitsmarkt?CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn oktober 2009
1.01.7.10/84Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024TenneT juni 2009
1.01.7.10/83Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. marktCE Delft, Klooster, Schillemans september 2005
1.01.7.10/80Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarktECN 2005
1.01.7.10/77Milieuprofiel van stroomaanbod in NederlandM.Groot, CE Delft november 2004
1.01.7.10/76Elektriciteitsbesparing als alternatief voor bouw van nieuwe kerncentralesEcofys, Harmelink, Blok, Greenpeace juli 2004
1.01.7.10/82Condities voor een betrouwbare energievoorzieningEnergieNed mei 2003
1.01.7.10/81Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssectorMin. EZ, Berenschot 2003
1.01.7.10/70De rol van de overheid in een vrije energiemarktAlgemene Energie Raad december 2001
1.01.7.10/66De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteitECN, Greenpeace mei 2001
1.01.7.10/78Energieverslag Nederland 2000ECN 2001
1.01.7.10/46Advies inzake verdeling van verplichtingen van de elektriciteitsproductiesectorC.A.J.Herkströter, H.J.M.N.Honée, A.P.Timmermans november 1999
1.01.7.10/64Elektriciteit in Nederland 1998SEP juni 1999
1.01.7.10/65Energie verslag Nederland 1999ECN 1999
1.01.7.10/62Elektriciteit in Nederland 1997SEP juni 1998
1.01.7.10/63Liberalisering van de Elektriciteitsmarkt & De ElektriciteitsbeursJ.J.Rosenbrand, HES-Amsterdam juni 1998
1.01.7.10/79Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’sECN maart 1998
1.01.7.10/61Elektriciteit in Nederland 1996SEP 1997
1.01.7.10/68Marktwerking in de energiesectorR.W.Künneke mei 1996
1.01.7.10/58Electriciteitsplan 1997-2006SEP maart 1996
1.01.7.10/59Toelichting bij het Electricteitsplan 1997-2006SEP maart 1996
1.01.7.10/69Het milieu in een geliberaliseerde elektriciteitsmarktF.Oosterhuis maart 1996
1.01.7.10/57SEP Technische Exploitatie in cijfers 1995SEP 1996
1.01.7.10/54Elektriciteit in Nederland 1994SEP maart 1995
1.01.7.10/47Verzekeren van een passende electricteitsvoorziening voor de toekomst. Vertrouwelijk rapport.McKinsey & Company augustus 1994
1.01.7.10/48Electriciteitsplan 1995-2004SEP augustus 1994
1.01.7.10/49Toelichting bij het electriciteitsplan 1995-2004SEP augustus 1994
1.01.7.10/50Electricity Plan 1995-2004SEP augustus 1994