de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.20/01 Korte geschiedenis van de kerncentrale Borssele (tot opening '73)Borssele ad hoc 1973*
1.01.8.20/02 Zwartboek kerncentrale BorsseleEnergie Komitee Zeeland april 1980
1.01.8.20/03Kosten sluiten kc BorsseleD66 april 1981
1.01.8.20/04De splijter en de smelterIMGO Team/e.a. juni 1981
1.01.8.20/05Verslag studiereis kc BorsseleSBE februari 1985
1.01.8.20/06OSART. Operationele veiligheid nucleaire installaties in Nederland: BorsseleIAEA december 1986
1.01.8.20/07OSART Rapport Borssele 6/24-10-86 (originele versie)IAEA 1987
1.01.8.20/08Pleitnotitie veiligheid BorsseleS. Schöne, J.Bakker 1987
1.01.8.20/09Gemeentegids Borssele 1986Gemeente Borsele 1986
1.01.8.20/10Kernenergie centrale PZEMPZEM 1973
1.01.8.20/11Accident Management Maßnahmen für die KKW Borssele und DodewaardRSmbH november 1987
1.01.8.20/12Post-OSART-werkplan kerncentrale BorsseleKFD februari 1987
1.01.8.20/13Overzicht van voorbeelden die niet in het OSART rapport zijn opgenomenKFD februari 1987
1.01.8.20/14Zwartboek kerncentrale BorsseleEnergie Komitee Zeeland december 1979
1.01.8.20/15(zonder titel)PZEM 1973
1.01.8.20/16 Hoe stevig zit de deksel op de radioaktieve kookpan van borssele?commissie borssele november 1973
1.01.8.20/17Informatiemap LWR Borsselecommissie borssele mei 1973
1.01.8.20/18Bijlagen: de splijter en de smelterindustriebond FNV juni 1981
1.01.8.20/19KCBPZEM 1983
1.01.8.20/20 Verstrekking stukken veiligheidsbeoordeling EPZ 1972*
1.01.8.20/21Electriciteit uit kernenergieEPZ juni 1993
1.01.8.20/22Modificaties kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ juni 1993
1.01.8.20/23De kerncentrale; hoe denkt Borssele er zelf over?CDJA 1980
1.01.8.20/24Beschrijving voorgenomen wijzigingen KCBEPZ december 1993
1.01.8.20/25Ons bin toch zuunig?: naar een milieuvriendelijk Zeeuws energiebeleidPascal van Bentum, Rijn Schelde Instituut 1985
1.01.8.20/26Afrekenen met BorsseleGreenpeace oktober 1994
1.01.8.20/27Berekende stralingsdosis in de omgeving van de kernenergiecentrale te Borssele 1974 en 1975Min. Volksgezondheid en Milieu 1977
1.01.8.20/28Borssele informatie nav debat langer openhouden eind 94 december 1994
1.01.8.20/29Smelter onder stroomRijn Schelde Instituut september 1983
1.01.8.20/30OSART-rapporten inclusief post-OSART-werkplan KCBProject herbezinning maart 1988

*: Geschatte datum