de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.20/15(zonder titel)PZEM 1973
1.01.8.20/3210 jaar kernenergie in BorsselePZEM oktober 1983
1.01.8.20/4630 Jaar kerncentrale BorsseleEPZ oktober 2003
1.01.8.20/63 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert juli 2010
1.01.8.20/11Accident Management Maßnahmen für die KKW Borssele und DodewaardRSmbH november 1987
1.01.8.20/26Afrekenen met BorsseleGreenpeace oktober 1994
1.01.8.20/55 Afronding vervreemding aandelen Essent: minnelijke schikking EPZ: notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en BestuurProvincie N-Brabant, A.Brul juni 2011
1.01.8.20/33Afvalboek BorsseleEnergie Komitee Zeeland september 1984
1.01.8.20/27Berekende stralingsdosis in de omgeving van de kernenergiecentrale te Borssele 1974 en 1975Min. Volksgezondheid en Milieu 1977
1.01.8.20/24Beschrijving voorgenomen wijzigingen KCBEPZ december 1993
1.01.8.20/18Bijlagen: de splijter en de smelterindustriebond FNV juni 1981
1.01.8.20/40Borssele Bio-logisch? Enkele aspecten van ecologische gevolgen van kerncentralesBiologie en Samenleving UVA april 1980
1.01.8.20/28Borssele informatie nav debat langer openhouden eind 94 december 1994
1.01.8.20/45 Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM juni 2006
1.01.8.20/53 Brandstofdiversificatie kerncentrale BorsseleEPZ april 2008
1.01.8.20/44 Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent juni 2006
1.01.8.20/50 De kern van de discussie. Sluiting ‘Borssele’ 2013 in het licht van de transitie naar een duurzame energiehuishoudingJ.P. van Soest, IMSA april 2005
1.01.8.20/23De kerncentrale; hoe denkt Borssele er zelf over?CDJA 1980
1.01.8.20/04De splijter en de smelterIMGO Team/e.a. juni 1981
1.01.8.20/65 De veiligheid van kerncentrale Borssele. Samenvatting en conclusiesBorssele Benchmark Commission september 2013
1.01.8.20/58 Dutch stress tests: National progress reportMin. EL&I, KFD, EC november 2011
1.01.8.20/73 Eindverslag Commissie Additionele Innovatie ProjectenCommissie AIP september 2017
1.01.8.20/21Electriciteit uit kernenergieEPZ juni 1993
1.01.8.20/56 Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA)EPZ oktober 2011
1.01.8.20/57 Final Report: Complementary Safety margin AssessmentEPZ oktober 2011
1.01.8.20/39Gebruik van oecologische gegevens in besluitvorming. De kerncentrale van Borssele als voorbeeldF.de Jonge, A.vd Berg, Universiteit van Amsterdam augustus 1980
1.01.8.20/36Gedragsregels voor bezoekers, locatie ZeelandEPZ februari 1993
1.01.8.20/09Gemeentegids Borssele 1986Gemeente Borsele 1986
1.01.8.20/16 Hoe stevig zit de deksel op de radioaktieve kookpan van borssele?commissie borssele november 1973
1.01.8.20/17Informatiemap LWR Borsselecommissie borssele mei 1973