de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.25/08 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel AMin. EL&I, Arcadis, De Groot maart 2011
1.01.8.25/09 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel BMin. EL&I, Arcadis, De Groot maart 2011
1.01.8.25/10 Borssele decentraal: een schoon en veilig alternatief voor Borssele II voor hetzelfde geldGroenLinks 2011
1.01.8.25/05 Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland. Een inschatting van maatschappelijke kosten en opbrengstenSpring Associates september 2010
1.01.8.25/04 The economic viability of nuclear power in the Netherlands.Spring Associates februari 2010
1.01.8.25/07CO2-neutraal in 2050: kernenergie is daarbij hard nodig!Delta 2010
1.01.8.25/06 Q and A’s Startnotitie Delta: versie 23 juli 2009Min. VROM juli 2009
1.01.8.25/03 Startnotitie Milieueffectrapport Tweede kerncentrale BorsseleDelta juni 2009
1.01.8.25/02Streekplan voorontwerp provincie ZeelandProvincie Zeeland februari 1986
1.01.8.25/01 Uitbreiding Kernenergie BorsselePZEM oktober 1985