de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.51/32Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014/2015European Commission februari 2018
1.01.8.51/31Annual Report 2011: Operation and utilization of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 2012
1.01.8.51/30JRC Petten 50 Years: 1962-2012JRC, European Union 2012
1.01.8.51/29Phase-out of HEU use for 99Mo production in Belgium and NetherlandsA.Fay, University of Texas mei 2011
1.01.8.51/28Annual Report 2010: Operation and Utilization of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 2011
1.01.8.51/27Beschikking tav behandeling bezwaar Pettemerduinen-Kernreactor-VrijMin. VROM juni 2009
1.01.8.51/25Noodzaak opstarten HFR Petten. Onderzoeksrapport voor GreenpeaceProfundo, Greenpeace maart 2009
1.01.8.51/24Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.Min. VROM, Min. EZ februari 2009
1.01.8.51/22Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute"NRG 2009
1.01.8.51/23Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR PettenNRG 2009
1.01.8.51/26Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie planNRG 2009
1.01.8.51/21Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025. Een toekomstverkenningMin. VROM, Technopolis group december 2008
1.01.8.51/34Kernenergiewet-vergunning NRG voor het wijzigen en in werking houden van de Hoge Flux ReactorMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW januari 2005
1.01.8.51/20Nieuwe Fase ontwikkelingen HFR (tbv vergunningsaanvraag)R.Stol, NRG, Joint Reserch Centre Petten 2004
1.01.8.51/13IAEA review of safety at HFR Joint Research Centre Petten, HollandIAEA, Joint Research Centre Petten april 2002
1.01.8.51/12IAEA recommendations and suggestions and agreed action plan resulting from IAEA safety review performed 4-8 march 2002 (Petten HFR)Joint Research Centre maart 2002
1.01.8.51/11Advies voor richtlijnen voor milieueffectrapport Modificatie Hogeflux PettenCommissie MER 2002
1.01.8.51/14Institute for Advanced Materials Annual Report 2000Joint Research Centre 2001
1.01.8.51/10De betekenis van Petten voor radiofarmaceutische marktJ.W.van Gelder, Greenpeace september 2000
1.01.8.51/09Annual Report 1997. Operation of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 1998
1.01.8.51/33De voorwaarden waaronder de ontmanteling van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gepland zou moeten worden Europese Commissie april 1997
1.01.8.51/18Annual report 1995. Operation of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 1996
1.01.8.51/08Vergunning LFRMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS april 1995
1.01.8.51/06Seismische analyse van aardbeving bij Alkmaar sep 94KNMI november 1994
1.01.8.51/07Seismische analyse van aardbeving bij Alkmaar aug 94KNMI september 1994
1.01.8.51/17Annual report 1993. Operation of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 1994
1.01.8.51/16Annual report 1992. Operation of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 1993
1.01.8.51/15Annual report 1991. Operation of the High Flux ReactorJoint Research Centre Petten 1992
1.01.8.51/05Veiligheidsaspecten van HFR-bedrijfsvoering 1989ECN april 1991
1.01.8.51/19Rules, regulations and working procedures of the Reactor Safety CommitteeJoint Research Centre 1991