de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.53/23Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak 2022NRG juni 2022
1.01.8.53/16Petten 2020 Liability Estimate - Cost Estimate for the Decommissioning of the Petten Research Centre Campus Atkins februari 2021
1.01.8.53/22Afwijking op RWMP Plan van Aanpak: ILW route NRG mei 2020
1.01.8.53/20Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG oktober 2019
1.01.8.53/19Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelichtA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult maart 2018
1.01.8.53/18Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS januari 2018
1.01.8.53/14NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& juni 2017
1.01.8.53/13Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.53/12Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG februari 2017
1.01.8.53/17Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG november 2016
1.01.8.53/07Plan van aanpak RAP AlfaNRG maart 2016
1.01.8.53/11Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afvalANVS december 2015
1.01.8.53/10Eindrapport betreffende het uitvoeren van een second opinion op de audit 2013 en de review 2015 door de commissie Turkenburg op de plannen van aanpak voor historisch afval bij NRGT.Holtkamp oktober 2015
1.01.8.53/02Plannen van Aanpak RAP & RWMPNRG augustus 2015
1.01.8.53/09Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015W.Turkenburg, NRG maart 2015
1.01.8.53/06Eindrapport Audit RAP 2013W.Turkenburg, NRG november 2013
1.01.8.53/05Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch ExperienceNRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis september 2013
1.01.8.53/04Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ september 2012
1.01.8.53/03Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW oktober 2008
1.01.8.53/15Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37Commissie MER december 2007
1.01.8.53/01Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECNde Vos, Keverling-Buisman, NRG 2006
1.01.8.53/21Treatment of PVC-Containing Nuclear WasteHuntelaar, Roobol, Smit-Groen september 2002
1.01.8.53/08Verwerking van radioactief afvalECN 1985*

*: Geschatte datum