de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.53/15 Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37Commissie MER december 2007
1.01.8.53/06 Eindrapport Audit RAP 2013W.Turkenburg, NRG november 2013
1.01.8.53/10 Eindrapport betreffende het uitvoeren van een second opinion op de audit 2013 en de review 2015 door de commissie Turkenburg op de plannen van aanpak voor historisch afval bij NRGT.Holtkamp oktober 2015
1.01.8.53/09 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015W.Turkenburg, NRG maart 2015
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.53/11 Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afvalANVS december 2015
1.01.8.53/19 Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelichtA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult maart 2018
1.01.8.53/05 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch ExperienceNRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis september 2013
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& juni 2017
1.01.8.53/07 Plan van aanpak RAP AlfaNRG maart 2016
1.01.8.53/02Plannen van Aanpak RAP & RWMPNRG augustus 2015
1.01.8.53/12 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG februari 2017
1.01.8.53/01 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECNde Vos, Keverling-Buisman, NRG 2006
1.01.8.53/17 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG november 2016
1.01.8.53/18 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS januari 2018
1.01.8.53/03 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW oktober 2008
1.01.8.53/08 Verwerking van radioactief afvalECN 1985*
1.01.8.53/04 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ september 2012

*: Geschatte datum