de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.56/20 Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactorArcadis, Pallas februari 2019
1.01.8.56/21 Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Pallas-reactor (concept)gemeente Schagen augustus 2018
1.01.8.56/19 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente SchagenCommissie mer mei 2018
1.01.8.56/18 Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. OntwerpGemeente Schagen, Arcadis februari 2018
1.01.8.56/15Raadsinformatieavond Bestemmingsplan en Plan-MER PallasGemeente Schagen, Pallas februari 2018
1.01.8.56/13 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/14 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/16 Strategic Environmental Assessment PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/17 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/12 Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER PallasGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/11 Advies reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport bij bestemmingsplan Pallas-reactor PettenGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/10 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapportCommissie MER april 2016
1.01.8.56/09 Mededelingsnotitie plan-MERPallas januari 2016
1.01.8.56/08 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'Min. I&M oktober 2015
1.01.8.56/07 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor PallasMin. I&M oktober 2015
1.01.8.56/06 Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie mer augustus 2015
1.01.8.56/05 Mededelingsnotitie MilieueffectrapportagePallas mei 2015
1.01.8.56/03 Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PallasMin. VROM juni 2010
1.01.8.56/04 Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’Min. VROM juni 2010
1.01.8.56/02 Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2010
1.01.8.56/01 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorzieningNRG, Pallas november 2009