de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.00/01 Verklaring naar aanleiding van de Energie-nota 1974 van Economische ZakenBezinningsgroep Energiebeleid oktober 1974
1.01.0.00/02Kritische kanttekeningen bij de Energie-notaLSSK februari 1975
1.01.0.00/03 Bezinningsnota KernenergieBezinningsgroep Energiebeleid september 1974
1.01.0.00/04Nota Energiebeleid 1- AlgemeenMin. EZ september 1979
1.01.0.00/05Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centralesMin. EZ juli 1980
1.01.0.00/06Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpuntMin. EZ januari 1985
1.01.0.00/07Verbeter de wereld...Stroomgroep Stop Kalkar 1975
1.01.0.00/08De dans om het nukleaire kalfH.Ramaer oktober 1974
1.01.0.00/09Kernenergie, verlichting of conflictH.Damveld 1984
1.01.0.00/10De kerncentrales van Dodewaard en BorsseleTelder Stichting VVD december 1982
1.01.0.00/100 Het energiebeleid nader bezienMin. EZ maart 1989
1.01.0.00/101Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfersEnergieNed mei 2006
1.01.0.00/102 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst)Min. VROM, KFD maart 2009
1.01.0.00/103 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid november 2013
1.01.0.00/104Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de marktM.Van Ee, P.van Noppen maart 2010
1.01.0.00/105Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energieMaas, Cocquyt, Museum Boerhaave 2011
1.01.0.00/106Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nuGanzevles, v. Est, Ratheneau Instituut 2011
1.01.0.00/107 Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom juni 2011
1.01.0.00/108 Energierapport 2011Min. EL&I juni 2011
1.01.0.00/109 Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding: (Deel I en II)J.P. van Soest augustus 2011
1.01.0.00/11Vooruit met nieuwe energieWerkgroep Gelders Kongres mei 1983
1.01.0.00/110 Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011Min. EL&I mei 2012
1.01.0.00/111 Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenDanja von Salisch april 2013
1.01.0.00/112 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ juli 2013
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group juli 2016
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ juli 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO juni 2017
1.01.0.00/117energie[k]beleidAO-reeks, H.Rodenburg oktober 1975
1.01.0.00/118 The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt februari 2017