de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.07.4.95/11Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013Inspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M april 2013
6.07.4.95/07Meten moet! Handhaving van de kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2002 en 2003Min. VROM, W.J.Altena juni 2004
6.07.4.95/06Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002Min. VROM maart 2003
6.07.4.95/08Besluit detectie radioactief besmet schroot per 1-1-03 van krachtMin. VROM 2003
6.07.4.95/10Applications of the concepts of exemption and clearance (Part 2)European Commission 2002
6.07.4.95/05Bevindingen Onderzoekteam AVR/Van Rijn-VeldhuisenRIVM april 2001
6.07.4.95/03Incidenten met Radioactieve stoffen in 1999 en 2000Min. VROM februari 2001
6.07.4.95/02Radioactive scrap metalsNFLA 2001
6.07.4.95/01Incidenten met radioactieve (afval)stoffen in 1996. 97 en 98. Doelgroep en Risicoanalyse van schrootverwerkende bedrijvenMin. VROM oktober 2000
6.07.4.95/04Radioactive waste and materials to make Household ItemsNIRS februari 2000
6.07.4.95/09Guidances for General Clearance levels for practises. Recommendations (Part 1) 2000

Zie ook Adder: