Publicatie Laka-bibliotheek:
Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016

AuteurANVS
1-01-0-03-37.pdf
Datumapril 2017
Classificatie 1.01.0.03/37 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire
inrichtingen in 2016
ANVS, april 2017

Samenvatting
Aantal ongewone gebeurtenissen
In 2016 hebben de Nederlandse nucleaire installaties 14 ongewone gebeurtenissen 
gerapporteerd. De hoeveelheid gebeurtenissen is hiermee in lijn met voorgaande 
jaren. Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en elf 
gebeurtenissen bij de overige nucleaire installaties. Daarvan vond er één plaats 
bij de HFR van NRG, negen bij de overige installaties van NRG en was er één 
ongewone gebeurtenis bij de reeds gesloten kerncentrale Dodewaard.

INES-inschaling en ernst
De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2016 in het geding 
geweest. De gemelde ongewone gebeurtenissen in 2016 waren net als in 2015 weer 
minder ernstig1 dan het jaargemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Geen van de 
gebeurtenissen is ingeschaald als INES-incident en alle gebeurtenissen vallen 
dan ook in de onofficiële ‘categorie’ INES-02. Bij een aantal gebeurtenissen 
is de indeling vooralsnog voorlopig in afwachting van de definitieve afronding 
van de onderzoeken.

Kerncentrale Borssele
De kerncentrale Borssele heeft in 2016, net als in voorgaande jaren, weinig 
ongewone gebeurtenissen gemeld. De ANVS stelt vast dat de vergunninghouder 
van de kerncentrale (EPZ) structureel aandacht besteedt aan het terugdringen 
van het aantal ongewone gebeurtenissen. Er is aandacht nodig voor het 
afhandelen van ongewone gebeurtenissen waarbij een meer complexe analyse en 
rapportage nodig is. In de regel meldt EPZ zijn storingen bijtijds en wordt
 voldoende aandacht besteed aan de afhandeling. De ANVS houd actief toezicht 
 op de maatregelen die EPZ naar aanleiding van een storing voorstelt, 
 incidenteel heeft de ANVS hiervoor aanwijzingen gegeven.