Publicatie Laka-bibliotheek:
Themarapportage ioniserende straling 2011

AuteurMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1-01-0-40-33.pdf
Datum2012
Classificatie 1.01.0.40/33 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Themarapportage
ioniserende straling
2011
    Themarapportage ioniserende straling 2011 | 1
     Inhoudsopgave
     Voorwoord	                              3

     1 	Inleiding	                             4

     2 	 De toepassing van ioniserende stralingsbronnen in Nederland	   5

     3 	 Resultaten inspectieprojecten 2011	            7
     3.1 	 Actieve KEW-inspectieprojecten in 2011	7
     3.2 	 Medische handelingen met stralingsrisico’s doorgelicht	7
     3.3 	 Veilig werken aan de weg met nucleaire meetinstrumenten	8
     3.4 	 KEW-project 2011 overige bedrijven	9
     3.5 	 Mobiele stralingsbronnen	10
     3.6 	 Complexvergunningen	11
     3.7 	 Toezicht op nucleaire installaties	12

     4 	 Incidenten, klachten en signalen in 2011	 13
     4.1 	 Incidenten en klachten	13
     4.2 	 Fukushima	13

     5 	 Resultaten communicatie en samenwerking	             15
     5.1 	 Communicatie ‘Best practices’ 	                 15
     5.2	 Andere nalevingsondersteunende bijdragen van de Inspectie SZW	  15

     6 	 Conclusies	                            19

     7	  Vervolgaanpak	                          21

     	  Bijlage 	                            22
De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond
en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen
2|
Voorwoord

De reacties op de gebeurtenissen met de kerncentrales in Japan in maart 2011 maakten nog weer eens duidelijk
dat de vrees voor ioniserende straling tot grote maatschappelijke onrust kan leiden. In Nederland hebben wij
voor de Kernenergiewet (KEW) een stelsel ingericht waarmee bij normaal gebruik van stralingsbronnen de
risico’s vrij klein zijn. Echter wanneer niet op de juiste manier met röntgentoestellen of radioactieve sto