Publicatie Laka-bibliotheek:
Breek Atoomketen Nederland Het Aktiemodel

AuteurBAN
1-01-2-10-19.pdf
Datumfebruari 1981
Classificatie 1.01.2.10/19 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

BREEK ATOOMKETEN NEDERLAND 
HET AKTIEMODEL

FEBRUARI 1981 
In dit boekje willen we alle geïnteresseerden in de anti kernenergiebeweging
inzicht geven in wat BAN-ekties zijn. Na anderhalf jaar ervaring
met dirakte geweldloze akties hebben we in december 1980 gepraat over
wat we onder het BAN aktiemodel verstaan. We zetten dit op papier om
allemedestrijders/sters inzicht te geven in het BAN-model en hoe zich
dat ontwikkeld heeft~
Hiermee willen wij mensen, ba&isgroepen, die ziëh in -deze manier van aktievoeren
kunnen vinden onderstetinen in hun keuze-. Kiezen voor BAN is
kiezen voor een aktiemodel, niet voor een aktiegroep.

Geschiedenis
Begin. maart 1979 hielden een aantal mensen op persoonlijk initiatief
een weekend in de volkshogeschool in'Havelte. Doel van het weekend was:
-plannen maken voor verdere aktie tegen de u.c.~. in Almelo.
-kijken wat geweldloze aktievormen daatbij te bieden hebben.
Enkele weken later ging een groepje van tien mensen hiermee verder en
zij dachten de eerste akties uit. Een symbolische blokkade bij de
U.C.N. in Almelo. Kernpunt van deze, en van volgende akties moest zijn:
Daadwerkelijke vertraging van het atoomprogramma door middel van direkte
geweldloze aktie. De bedoeling was te groeien naar meer mensen,
meer akties, meer schakels en een steeds grotere vertraging. De gt"ootste
vertraging is stopzetting.
Al werkend kreeg het aktiemodel meer -gestalte en maakte de groep een
ontwikkeling door. Ze groeide in aantal, kreeg meer besef. van wat ge~
weidloze aktie is en ging zich ook richten op gezamelijk f:)ezig zijn.
BAN groeide. Daarom werd in augustus van dat jaar gekozen voör een
str-uktuur van plaatselijke groepen, naar voorbeeld.van grote akties
in Amerika.
Aktievoerders gingen zich plaatselijk voorbe~eiden op akties. De voorbereidingen
hield niet alleen praktische en materiële zaken in, ,maar
er was ook véel aandacht voor de vorm van samenwerking, voor gezamelijke
verantwoordelijkheid en voor wat geweldloze aktie is.
Dit kreeg handen en voeten in de