Publicatie Laka-bibliotheek:
Wob-verzoek Wise levensduurverlenging kerncentrale Borssele

AuteurMin.EZ, VROM, EPZ
1-01-8-20-77.pdf
Datumjuni 2003
Classificatie 1.01.8.20/77 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

WOB-verzoek van WISE
Omdat het vermoeden bestond dat (delen van de) regering niet enthousiast waren over het besluit Borssele voor 2004 dicht te doen heeft WISE op 26 november 2001 een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken tot het openbaar maken van alle stukken die betrekking hadden op de discussie en gesprekken over sluiting. We vroegen om alle stukken vanaf het moment van het politieke besluit; 1994.
Op 14 januari 2002 kregen we antwoord van het ministerie. Er werden stukken vrijgegeven die betrekking hadden op de periode na 2000 (dus niet vanaf 1994!) die op zichzelf al interessant waren maar waar we niet veel verder mee kwamen. Over het algemeen waren het niet echt "spannende" stukken. Hierop hebben we bezwaar aangetekend tegen de beslissing en alsnog gevraagd om de stukken tussen 1994 en 2000 vrij te geven. Ook hebben we alsnog gevraagd een aantal stukken die afgewezen waren aan ons ter beschikking te stellen. Na een bezwaarprocedure en een hoorzitting werd op 6 juni 2003 besloten alsnog veel van de opgevraagde stukken vrij te geven. Nog lang niet alles maar wel een aantal heel interessante.
Het is een hele puzzel en ARGOS was in de afgelopen maanden bereid die puzzel te maken.
Natuurlijk zijn een aantal van de stukken die we niet hebben gekregen waarschijnlijk het meest interessant. Maar uit hetgeen we wel hebben blijkt voldoende duidelijk dat er inderdaad in elk geval op hoog ambtelijk niveau verwoede pogingen zijn gedaan om sluiting te voorkomen. Natuurlijk is alles nu historie; het 2e kabinet Balkenende heeft immers besloten de centrale tot in elk geval 2013 open te houden. Overigens moeten we ook dat nog zien, Van Geel heeft in de 2e kamer al laten weten niet zoveel mogelijkheden te hebben om sluiting in 2013 af te dwingen.
We hebben niet alle stukken van de lijst gekregen en we hebben nog niet alle stukken die wel hebben op de website kunnen zetten.
Maar wel de meest interessante (allen in PDF-formaat).
De stukken 50 (laatste paragraaf), 55 (helemaal), 56 (helemaal) zijn het meest interessant al is het eigenlijk alleen maar goed te begrijpen door alles te lezen.
Hieronder vindt u een lijst met stukken die we op dit moment online hebben staan.
De nummering is afkomstig van de nummering die is aangebracht het Ministerie van Economische Zaken en is ook terug te vinden in de lijst die bij de brief zit van 6 juni 2003.

 • 02. verslag bespreking EPZ en EZ op 5 juni 2000
 • 03. verslag bespreking EPZ en ministers VROM en EZ op 6 juli 2000 met bijlage (verslag bespreking SEP-EPZ van 14 december 1994)
 • 05. brief Minister t.b.v. Ministerraad 13 juli 2000
 • 06. brief 21 juli 2000 van LA namens EZ aan EPZ
 • 07. brief 15 augustus 2000 van mr. Koeman, advocaat EPZ, aan LA
 • 08. brief 13 oktober 2000 van LA namens EZ aan EPZ
 • 09. brief 13 oktober 2000 van LA namens EZ aan SEP
 • 10. brief 3 november 2000 van EPZ als reactie op brief van 13 oktober 2000
 • 11. brief van 7 november 2000 van LA aan EZ met concept-brief aan SEP
 • 12. brief van 10 november 2000 met reactie SEP op brief van 13 oktober 2000
 • 13. brief van 18 december 2000 van LA aan rechtbank met verzoek om de zaak op korte termijn te behandelen
 • 14. brief van 10 januari 2001 van Procureur aan LA met als bijlage de dagvaarding, het herstelexploot en de uitspraak van de president van de rechtbank van 20 december 2000 omtrent het weglaten van repliek en dupliek
 • 15. brief van 5 februari 2001 van EPZ aan LA over verkorte termijnprocedure
 • 16. brief van 7 februari 2001 van LA aan EPZ inzake geen bezwaar
 • 17. brief van 9 februari 2001 van EPZ aan de Rechtbank Den Bosch met conclusie van antwoord
 • 18. brief van 27 februari 2001 van LA aan EZ met informatie over rolzitting
 • 19. brief van 10 mei 2001 van LA aan EZ met vraag om commentaar op conclusie van antwoord
 • 20. brief van 30 mei 2001 van LA aan EZ & VROM over vragenlijst en getuigen
 • 24. pleitnota LA, 22 juni 2001
 • 25. pleitnota namens EPZ, 22 juni 2001
 • 26. brief van 28 september 2001 van Greenpeace aan EZ met verzoek alsnog sluitingsdatum kerncentrale Borssele in vergunning op te nemen, met twee bijlagen van Van den Biesen
 • 27. brief van 16 oktober 2001 van LA aan Geijzers met oproep getuigenverhoor
 • 28. brief van 19 oktober 2001 van LA aan EPZ met getuigenlijst
 • 30. brief van 26 oktober 2001 van LA aan Procureur over getuigenverhoor
 • 31. brief van 26 oktober 2001 van LA aan Rechtbank over oproepen getuigen
 • 32. brief van 29 oktober 2001 van de minister van EZ aan de voorzitter van de VC EZ van de TK inzake de brief van Greenpeace van 28 september 2001
 • 33. brief van 30 oktober 2001 van LA aan Geijzers met info over verhoor
 • 34. brief van 30 oktober 2001 van LA aan Hermans met info over verhoor
 • 35. brief van 5 november 2001 van EPZ aan LA inzake verhindering advocaat
 • 36. brief van 6 november 2001 van LA aan EPZ over getuigen
 • 37. brief van 8 november 2001 van LA aan Rechtbank Den Bosch over verplaatsing getuigenverhoor
 • 38. brief van 8 november 2001 van EPZ aan Rechtbank over verplaatsing getuigenverhoor
 • 39. brief van 20 december 2001 van LA aan Rechtbank inzake nieuwe datum getuigenverhoor
 • 40. brief van 20 december 2001 van LA aan Hermans met oproep als getuige
 • 41. brief van 20 december 2001 van LA aan Geijzers met oproep als getuige
 • 42. brief van 20 december 2001 van LA aan Van Loon met oproep als getuige
 • 43. brief van 20 december 2001 van LA aan Dessens met oproep als getuige
 • 44. brief van 20 december 2001 van LA aan Wijers met oproep als getuige
 • 45. nota met fake-vragen van 17 april 2000 ten behoeve van het vragen uurtje Tweede Kamer op 18 april
 • 46. nota van 7 maart 2000, aanbiedingsbrief bij kamervragen Blaauw
 • 50. nota van 20 juli 1999 aan DGE, Ministerie van Economische Zaken, betreffende aandachtspunten bij bezoek aan EPZ 19 mei 1999
 • 55. nota van 1 oktober 1998 over de rechtszaak inzake het openhouden van de Kerncentrale Borssele
 • 56. verslag van 14 juli 1997 van openbare bijeenkomst i.v.m. de mondelinge gedachtewisseling inzake sluiting van de kerncentrale Borssele en de gelegenheid tot mondelinge inbreng van bedenkingen hiertegen
 • 73. interne nota van 17 juli 1996 over eindigheid vergunning kernenergiecentrale Borssele
 • 93. speaking notes kamerdebat 20 december 1994 inzake Borssele
 • 94. fakevragen kamerdebat 20 december 1994 inzake Borssele