Publicatie Laka-bibliotheek:
Radioactief afval verwerking

AuteurECN
1-01-8-50-43.pdf
Datum1982*
Classificatie 1.01.8.50/43 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

DE VERWERKING VAN RADIOACTIEF AFVAL
ECN
INHOUD
De verwerking van radioactief afval. 4
Indeling gebouwen. 5
Gebouw A: decontaminatie·afdeling . . . 6
Gebouw B: verwerking en opslag van vast afval l0
Gebouw C: behandeling van radioactief afvalwater.. 16
Verklaring van eenheden en afkortingen . . ..... 20

De Groep Radioactief Afval (GRA) van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 te Petten zorgt voor het ophalen, behandelen, opslaan en afvoeren van in Nederland 
 produceerde radioactieve afvalstoffen. Een deel is afkomstig van ECN zelf en van 
 een tweetal op het ECN-terrein gevestigde instellingen: het Gemeenschappelijk 
 Onderzoek Centrum van de Europese Gemeenschappen en het isotopen produktiebedrijf 
 Byk Mallinckrodt CIL BV. Het overgrote deel van het bij ECN verwerkte afval is 
 afkomstig van circa 200 adressen in het land, zoals ziekenhuizen, universiteiten, 
 industriële laboritoria en de beide Nederlandse kerncentrales. Dit afval wordt 
 verzameld door de bevoegde landelijke ophaaldienst.
Het doel van de radioactieve afvalbehandeling bij de GRA is het op verantwoorde 
wijze verwerken van het afval, zodat dit geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid. Daarnaast heeft de GRA als taak: het decontamineren (reinigen) 
van met radioactiviteit besmette apparatuur en kleding.

*) Geschatte datum