Publicatie Laka-bibliotheek:
Scheiding en transmutatie als mogelijke aanvulling op geologische berging voor een veilig langetermijnbeheer van hoogactief en langlevend radioactief afval

AuteurSCKCEN, NIRAS, Walle, Demarche
6-01-5-56-26.pdf
Datumaugustus 2019
Classificatie 6.01.5.56/26 (AFVAL - ACTINIDEN (-TRANSMUTATIE/VERBRANDEN))
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting
 Meer dan veertig jaar onderzoek door NIRAS en het SCK•CEN heeft aangetoond dat geologische
 berging van langlevend en hoogradioactief afval (met inbegrip van verbruikte splijtstof indien deze
 aangegeven wordt als afval) in weinig verharde klei een veilige en haalbare oplossing voor het
 langetermijnbeheer zou zijn. In de verwachte evolutie van het bergingssysteem zouden enkel de
 langlevende radionucliden de biosfeer kunnen bereiken. Aangezien de diffusie van radionucliden
 door de geologische barrière een zeer traag proces is, zou zelfs het vrijkomen van de meest mobiele
 van deze langlevende radionucliden, i.e. de activatie- en splijtingsproducten, gespreid worden over
 een lange tijdsperiode, waardoor de blootstelling aan straling van mens en milieu aanzienlijk lager
 blijft dan de wettelijke grenswaarden. De actiniden, die in het bijzonder weinig mobiel zijn, zouden
 slechts verwaarloosbaar bijdragen tot de dosis; deze wordt door de langlevende activatie- en
 splijtingsproducten gedomineerd. In geval van een intrusiescenario, dat overeenkomt met de
 onwaarschijnlijke gebeurtenis van menselijk binnendringen in de bergingsinrichting na het sluiten
 ervan, wordt de blootstelling bepaald door de radiotoxiciteit van het afval. Voor een bepaalde
 gastformatie wordt de voetafdruk van de bergingsinrichting voornamelijk bepaald door de
 uiteindelijke volumes en de thermische output van het geborgen afval.

 Scheiding en Conditionering (PW, Partitioning and Conditioning) en Scheiding en Transmutatie (P&T,
 Partitioning and Transmutation) van verbruikte splijtstof kunnen voordelen opleveren voor de
 geologische berging doordat de radiotoxiciteit enlof de thermische output van de verbruikte
 splijtstof wordt verminderd. Deze technieken worden vandaag de dag niet beschouwd als praktisch
 toepasbaar op afval dat al geconditioneerd is (bijvoorbeeld verglaasd of gebitumineerd afval).

 Het MYRRHA-project van het SCK•CEN, dat de Belgische regering heeft besloten te ondersteunen, zal
 een proefinstallatie zijn om de haalbaarheid van transmutatie (voornamelijk van lagere actiniden)
 door een versnelleraangedreven systeem (ADS, Accelerator Driven System) te onderzoeken. In
 combinatie met geavanceerde opwerking en het hergebruik van plutonium, bij voorkeur in
 toekomstige reactoren (snelleneutronensystemen), kan een splijtstofcyclus met een ADS-systeem
 voordelen opleveren voor de geologische berging, zowel door de radiotoxiciteit van het te bergen
 afval te verminderen als door de vereiste voetafdruk van een bergingsinrichting te verkleinen. Deze
 snelle neutronen reactoren zijn niet gepland in het huidige Belgische energiebeleid.

 De mogelijke toepassing van geavanceerde splijtstofcycli in de toekomst neemt echter niet weg dat
 er een langetermijnoplossing (tot honderdduizenden jaren - wegens de aanwezigheid van
 langlevende splijtingsproducten) nodig is voor het veilige beheer van het afval dat geproduceerd
 wordt door de geavanceerde splijtstofcyclus, alsook van het reeds.geproduceerde hoogactieve afval
 en het laag- en middelactieve langlevende afval. Een dergelijke veilige beheeroplossing kan worden
 geboden door geologische berging.

 NIRAS en het SCK•CEN werken al tientallen jaren nauw samen om de veiligheid en haalbaarheid van
 geologische berging aan te tonen en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

 Vanuit hun respectieve wettelijke opdrachten zullen NIRAS en het SCK•CEN blijven samenwerken
 rond de ontwikkeling van een duurzame afvalbeheerstrategie voor het Belgische hoogactieve en
 langlevende afval, rekening houdend met nieuwe benaderingen die de implementatie ervan kunnen
 bevorderen.

 Deze Scientific Position Paper is gerealiseerd in kader van de communicatieopdracht van NIRAS en
 SCK•CEN.