COMMISSIE OPBERGING RADIOACTIEF AFVAL (CORA)


In 1996 werd door het ministerie van Economische Zaken de commissie CORA ingesteld die onderzoek deed naar de terughaalbare opslag van radioactief afval. Deze commissie onderzocht naast de technische aspecten van afvalopslag ook de maatschappelijke en ethische aspecten van de eindopslag van kernafval. Laka heeft in opdracht van CORA samen met onderzoeker Herman Damveld een tweetal studies verricht.

Het rapport Kernafval en Kernethiek behandelt de ethische aspecten van de problematiek van kernafval, zoals de plichten en lasten die we toekomstige generaties opleggen. Daarnaast wordt in het rapport aandacht besteed aan het begrip duurzaamheid en risicobeleving. Een tweede rapport, Discussions on Nuclear Waste, behandelt het betrekken van de bevolking en maatschappelijk draagvlak bij het ontwikkelen van opslagplannen in een negental geselecteerde landen.

De commissie CORA heeft in 2000 haar eindrapport uitgebracht. De regering zal nu met een voorstel moeten komen hoe er verder wordt omgegaan met de problematiek van kernafval. Naar verwachting zal dat leiden tot de opzet van een maatschapppelijk debat over de vraag wat er met het kernafval moet gebeuren.

Publikaties:
Discussion on nuclear waste. A Survey on Public Participation, Decision-making and Discussions in Eight Countries (january 2000)
Kernafval en kernethiek - hoofdrapport (januari 2000)
Kernafval en kernethiek - rapport in hoofdlijnen (januari 2000)
Nuclear Waste and Nuclear Ethics (january 2000)
persbericht over CORA rapport (februari 2001)