GASKOUSJESFABRIEK

Aan het begin van de vorige eeuw was aan de Polderweg in Amsterdam een gaskousjesfabriek gevestigd. In deze fabriek werden de gaskousjes voor de openbare straatverlichting gemaakt met radioactief thorium. Door het werken met het radioactieve thorium zijn er restbesmettingen achtergebleven in de kruipruimtes van de twee panden.

In 2000 werd Laka benaderd door het Projectburo Polderweg, die zich bezig houdt met de herinrichting van het gebied rond de Polderweg. Het projectburo vroeg Laka om een aantal stralingsmetingen die door derden waren uitgevoerd te beoordelen en de conclusies ervan te ‘vertalen’ naar begrijpelijke taal. Op deze manier heeft het projectburo met Laka een ‘second-opinion’ in huis kunnen halen. Medio 2002 zal er een nader onderzoek worden verricht naar de thoriumbesmettingen. Daarbij wordt Laka wederom ingeschakeld als adviseur van het projectburo. Vervolgens zal het terrein gesaneerd worden. Net als bij het NIKHEF is op dit terrein ook sprake van chemische vervuiling door een gasfabriek en zullen beide vervuilingen integraal worden aangepakt.

Het project ‘gaskousjesfabriek’ is een pilot-project: nog niet eerder is er in Nederland onderzoek gedaan naar thoriumvervuiling bij een dergelijke fabriek. Er moeten diverse gaskousjesfabrieken in Nederland hebben gedraaid aan het begin van de vorige eeuw. Als de sanering van de fabriek aan de Polderweg is afgerond (en dan ook bekend is hoe ernstig de vervuiling was) zal de overheid een inventarisatie maken van andere gaskousjesfabrieken in Nederland.

Publikatie:
Gaskousjesfabriek Amsterdam Oost/Watergraafsmeer (mei 2001)