ITAL

In augustus 2001 werd het voormalige Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL) in Wageningen gekraakt. De gebouwen van het onderzoeksinstituut staan dan al enkele jaren leeg. Omdat er in het verleden is gewerkt met radioactieve stoffen, stralingsbronnen en een kernreactor wordt Laka benaderd voor advies over de potentiële stralingsrisico's. Laka doet onderzoek in haar documentatiecentrum over de geschiedenis van het ITAL. Daarnaast worden er stralingsmetingen in de gebouwen verricht en geeft Laka een advies over welke ruimtes zonder risico's gebruikt konden worden.

Verder onderzoek vond plaats door bestudering van rapportages over de schoonmaak van restbesmettingen in de gebouwen. Inzage in deze rapportages werd in eerste instantie geweigerd door de eigenaar van het complex, het ministerie van Landbouw. Laka begon een procedure in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en kreeg zo de beschikking over diverse schoonmaakrapportages. Op basis van de informatie in die rapporten kon Laka een helder oordeel geven over de stralingsrisico's voor de krakers. Het ITAL complex is begin 2002 gesloopt nadat de krakers waren ontruimd.

Publikaties:
De radioactive bron op het ITAL-terrein (oktober 2001)
ITAL Wageningen: atoomenergie in de landbouw (februari 2002)