NIKHEF

Eind 2012 is de stichting Laka benaderd door het Nikhef over de plannen om saneringswerkzaamheden uit te voeren bij de voormalige deeltjesversneller aan de Kruislaan.
Dat was niet voor het eerst.

In 1996 werd Laka benaderd door omwonenden van het voormalige NIKHEF/IKO complex in Amsterdam Oost. In dat onderzoeksinstituut werd in het verleden met radioactieve stoffen gewerkt en de buurtorganisaties vroegen van Laka een onafhankelijk advies over de risico’s van straling bij de sloop van de gebouwen. Laka liet zich door het NIKHEF informeren over de aanwezige restbesmettingen en ‘vertaalde’ die informatie in een begrijpelijke vorm aan de buurt. Tijdens de sloop van de gebouwen trad Laka op als onafhankelijk toezichthouder in opdracht van de buurt.

De volgende fase van dit project bestond uit de bodemsanering. Laka was nauw betrokken bij het opstellen van een bodemonderzoek naar radioactieve vervuiling. Nadat dit bodemonderzoek in 1998 was afgerond formuleerde Laka een aantal aandachtspunten. Als vertegenwoordiger van de buurt trad Laka in overleg met het NIKHEF als voormalige gebruiker en het Gemeentelijk Grondbedrijf als eigenaar van het terrein over de uit te voeren werkzaamheden. In dit overleg werden heldere afspraken gemaakt over de te saneren plekken op het terrein. Zo werd er tussen de partijen afgesproken dat alle door het NIKHEF veroorzaakte besmettingen, hoe klein die ook zouden blijken, verwijderd zouden worden. Naast radioactieve vervuiling was er ook sprake van chemische vervuiling vanwege de aanwezigheid van een gasfabriek. Voor dat aspect was een tweede adviseur ingeschakeld: Vusse Milieuadvies.

In maart 2002 vond de bodemsanering plaats. Ter voorbereiding werd in samenwerking met Laka een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Tijdens de sanering werd Laka middels dagrapporten en meetresultaten op de hoogte gehouden van de vorderingen. Laka hield op haar beurt de buurtbewoners weer op de hoogte.

En nu dus werd Laka eind 2012 benaderd door het Nikhef over de plannen om saneringswerkzaamheden uit te voeren bij de voormalige deeltjesversneller aan de Kruislaan. In deze bunker zijn op een aantal plekken radioactieve besmettingen in het beton/staal aanwezig. In mei 2013 heeft Laka een advies over de werkzaamheden uitgebracht.

Publikaties:

Ontmanteling deeltjesversneler Nikhef. Advies werkzaamheden ontmanteling EMIN- en PIMU ruimtes (mei 2013)

Bodemsanering IKO / NIKHEF terrein (juli 2002)

Foto's van de sanering (maart 2002)

Ontmanteling deeltjesversneller NIKHEF (april 2000)

Bodem onderzoek voormalig NIKHEF-terrein (maart 1999)

De nucleaire erfenis van 50 jaar onderzoek. De sloop van het NIKHEF-terrein (maart 1997)