24 Januari 1997
 

Het einde van de HTR ?

Op 16 januari j.l. werd bij de verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo een symposium gehouden over de Hoge Temperatuur Reactor, ook wel de tennisballenreactor genoemd. Volgens de uitnodiging zouden deze dag de resultaten gepresenteerd worden van een haalbaarheidsstudie naar het Incogen ontwerp. In de Kerninfo's van juli en november 1996 werd al aandacht besteed aan dit model, betudeerd door een consortium van ECN, KEMA, Stork Nucon, de TU Delft en het éénmansbedrijf Romawa. Van een presentatie van onderzoeksresultaten was geen sprake; het was eerder een dag vol tegenstellingen en warrige presentaties, die het geloof in de haalbaarheid van de HTR niet echt versterkte.
Aan het begin van de dag hield de Groenlinks jongerenorganisatie DWARS een ludieke aktie. De deelnemers aan het symposium kregen een tennisbal uitgereikt voorzien van een kaartje met de tekst: "DWARS biedt u aan: echt veilig, goedkoop en schoon speelgoed." In eerste instantie leek de interresse groot; zo'n 100, voornamelijk mannelijke, deelnemers werden geteld. Al snel bleek op die dag tevens de jaarvergadering van het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs (KIVI) gepland te zijn. Het ligt voor de hand te denken dat dit een slimme zet van het consortium was om de zaal te vullen en de interresse groter te doen lijken dan die werkelijk was. Het project verkeert immers in financiële problemen nu het zogenaamde PINK-onderzoeksprogramma is stopgezet.
De presentaties leverden weinig nieuws op vergeleken bij een eerdere bijeenkomst bij de TU Delft. Aan het Incogen model waren slechts kleine veranderingen aangebracht, zoals het kantelen van de gasturbine in een KEMA studie.

De meest heldere presentatie werd gegeven door prof. dr. C.D. Andriesse, die als projectleider van een eerder HTR ontwerp afgelopen zomer een studie afronde. Andriesse is binnen de kernenergie wereld een omstreden wetenschapper. In 1993 werd hij als onderzoeker van de KEMA ontslagen en verloor zijn hoogleraarschap aan de universiteit van Utrecht. Hij had de moed met kritiek te komen op de veiligheid van kerncentrales zoals Borssele. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Na zijn ontslag werd hij bij het ECN aangenomen op de afdeling Beleidsstudies, waar hij een onderzoek leidde naar de HTR. De rapporten die hij schreef leidde binnen het ECN tot diskussies, omdat hij niet een wetenschappelijk taalgebruik hanteerde. Andriesse vond de materie rond de HTR zo ingewikkeld dat hij koos voor een verhalende stijl in zijn rapport. Bij zijn presentatie in Almelo zette hij zijn conclusies weer op een rij en liet weinig heel van de HTR.
-De reactor heeft geen kans toepassing te vinden in de chemische industrie;
-de HTR kan niet concurreren met gasgestookte warmtekrachtinstallaties, ook niet als de gasprijs verdubbelt;
-de risico's van de splijtstofcyclus blijven onveranderd;
-een maatschappelijke acceptatie mag niet worden verwacht en
-de HTR technologie is niet duurzaam.
Dat Andriesse op deze dag als spreker aanwezig was kwam niet voort uit een wens van het consortium. Uit een gesprek met een ambtenaar van Economische Zaken bleek het de wens te zijn van dat ministerie om te voorkomen dat er anders twee studiedagen moesten worden georganiseerd over Andriesse's studie en het Incogen ontwerp.

Aan het eind van de dag hield Incogen-projectleidster van Heek van het ECN een pleidooi richting Economische Zaken om vooral het Incogen onderzoek te blijven financieren. In een antwoord daarop bleef de ambtenaar van EZ op zijn standpunt dat het onderzoek gefinancierd kan worden uit de algemene middelen die het ECN tot haar beschikking heeft. Andere mogelijkheden zouden liggen in het bedrijfsleven of bij buitenlandse partners.
Of daar werkelijk mogelijkheden liggen valt te betwijfelen. Tot nu toe is slechts een minimale samenwerking aangegaan met Zuid-Afrika, waar het project inmiddels ook lijkt te eindigen. En of het bedrijfsleven na deze dag nog zal bijspringen valt sterk te betwijfelen. Hoeveel prioritiet het ECN zelf geeft aan de Incogen is nog onduidelijk. Feit is wel dat de nieuwe direkteur, prof. Saris, een andere koers wil varen (zie korte berichten). Binnenkort wordt meer duidelijkheid verwacht als de onderzoeksresultaten op papier staan.

stichting Laka
Bronnen: symposium bij Urenco, 16 januari 1997; C.D. Andriesse, HTR Technology Assessment, Het duurzame van de HTR, juni 1996.
 

Gepubliceerd in: Ravage 227, 24 januari 1997
 

 terug naar boven