KERNENERGIE GEEN REMEDIE

TEGEN BROEIKASEFFECT

 

 
 
 

Een notitie van de stichting Laka over de (on)mogelijkheid de uitstoot van kooldioxide terug te dringen door de inzet van kernenergie, als reactie op het rapport 'Kameronderzoek Klimaatverandering' (Commissie Van Middelkoop)

 
 
 
 
 

Stichting Laka
Oktober 1996