Het kader waarbinnen de diskussie zich afspeelt
De Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2-reductie

Inleiding
Hoofdstukken
1- Kernenergie is niet efficient
Investeren in kernenergie is geen efficiente manier om CO2 emissies te reduceren
2- Kernenergie is niet effectief
De CO2-emissiefactor van kernenergie
3- De wereldvoorraad uranium
De eindige voorraden van uranium beperken mogelijke rol kernenergie
4- De mythe van de eindeloze energie-bron
Of: hoe Nederland ruim 1 miljard investeerde in het pretpark Kalkar
5- Beperkte betekenis kernenergie in de toekomst
De slechte perspectieven voor kernenergie
Conclusies en aanbevelingen