Gepubliceerd: 25 januar1 2007

UNEP: geen uraniumwapens gebruikt in Libanon

In haar rapport over de milieueffecten van de oorlog in Libanon heeft het milieuprogramma van de VN (UNEP) de resultaten gepubliceerd van hun bevindingen over het vermeende gebruik van wapens met (verarmd, natuurlijk of verrijkt) uranium door het IsraŽlische leger.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkel bewijs is dat dergelijke wapens zouden zijn gebruikt. De aandacht was met name gericht op de grondmonsters van een krater in de buurt van Chiam in het zuidoosten van Libanon. Tijdens en na de oorlog van afgelopen zomer deden verhalen en geruchten de ronde in de internationale media over het gebruik van verarmd uranium en / of uraniumwapens bij deze specifieke plek bij Chiam.

De laboratoriumanalyse van ťťn van de grondmonsters bevestigde dat de concentratie van natuurlijk uranium op deze plek hoger was dan bij de andere plekken. De analyse toonde 26,2 mg uranium per kg, hetgeen een factor 10 hoger is dan de gemiddelde waarden die werden gemeten. Een dergelijke hoge waarde is niet buitengewoon. In Europa bijvoorbeeld variŽren de waarden voor natuurlijk uranium van 0,21 tot 53 mg/kg in toplagen van bodems en van 0,19 tot 30 mg/kg in ondergronden*. Daarom is de conclusie van UNEP gerechtvaardigd dat de gevonden waarde niet a-priori verbonden kan worden aan het gebruik van een raket of een bom.

Naast de verklaring van natuurlijke variatie zijn er ook andere mogelijke verklaringen voor de hogere concentratie van natuurlijk uranium in de krater bij Chiam. UNEP kwam tot de bevinding dat de krater het resultaat was van een bombardement op twee huizen in een woonwijk van Chiam. De hogere concentratie van natuurlijk uranium zou het gevolg kunnen zijn van vernietigde keramische tegels of afkomstig kunnen zijn van kunstmest. Producten waarvan bekend is dat ze vaak hogere concentraties van natuurlijk uranium bevatten.

UNEP: Lebanon Post-Conflict Environmental Assessment
* Plant, J.A. et al.; The distribution of uranium over Europe: geological and environmental significance. Applied Earth Science : IMM Transactions section B, Volume 112, Number 3, December 2003, pp. 221-238(18). Maney Publishing